De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt, ontwikkelt en/of organiseert bijzondere sportevenementen voor mensen met een beperking. Met enige aanpassing kan deze doelgroep doen wat ze het liefste doen: sporten! Bent u betrokken bij de organisatie van een g-sportevenement en heeft u support nodig?
Dan steunt DKF u graag!


Criteria

De sportevenementen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden kunnen een verzoek om (financiële) ondersteuning bij de Dirk Kuyt Foundation indienen. Criteria bij de beoordeling van de support aanvragen voor nationale sport- en spelprojecten voor kinderen en jong-volwassenen met een beperking:

  • Het betreft een nationaal sportevenement voor mensen met een beperking. Daarbij maken we geen onderscheid tussen een lichamelijke- of verstandelijke beperking. Evenementen ter stimulering of integratie van de G-sport kunnen ook een verzoek indienen.
  • Het sportevenement kent een regionaal- of landelijk karakter en is niet gericht op 1 specifieke vereniging. Wel kan een specifieke vereniging met de organisatie van een G-sporttoernooi bedoeld voor meerdere teams uit het land of regio een verzoek indienen.
  • Bij voorkeur gaat het om structurele, repeterende evenementen. Bijvoorbeeld een jaarlijks of twee-jaarlijks terugkerend evenement. Echter, eenmalige projecten sluiten we niet uit.
  • DKF steunt sportevenementen die niet in aanmerking komen voor steun of subsidie van overheid of provincie. En daarmee de sportverenigingen en/of organisatoren van g-sportevenement die volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers, sponsoren en fondsen.

Aanvraagprocedure
De Dirk Kuyt Foundation stuurt binnen 3 weken na ontvangst van de aanvraag een ontvangstbevestiging. Soms gaat de ontvangstbevestiging vergezeld met een vraag om aanvullende informatie. Zolang deze vraag niet beantwoord is door de aanvrager ligt de procedure stil. Indien na 3 weken geen reactie is ontvangen van de aanvrager, wordt de aanvraag door de Dirk Kuyt Foundation als ingetrokken beschouwd.

Omwille van organisatorische redenen moet de aanvraag minimaal 2 maanden voorafgaand aan de activiteit bij de Dirk Kuyt Foundation binnen zijn. Het streven is om binnen 3 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een reactie te geven. Als een aanvraag voldoet aan de criteria van de Dirk Kuyt Foundation en zo mogelijk dus in aanmerking komt voor een (financiële) bijdrage zal een personeelslid van de Dirk Kuyt Foundation contact opnemen met de aanvrager om in een persoonlijk gesprek het project door te nemen. Bij een afwijzing ontvangt de aanvrager bericht met de reden van afwijzing. De Dirk Kuyt Foundation behoudt zich het recht voor om iedere supportaanvraag, die wel voldoet aan de criteria, af te wijzen.

Wilt u een supportaanvraag indienen? Vul dan hier het aanvraagformulier in.