Frame Running

Frame Running

Stichting Frame Running Nederland wil dat para-atletieksport voor mensen met een beperking geïmplementeerd wordt in heel Nederland. Tot nu toe was men vooral gericht op kinderen, maar ook onder volwassenen is er een grote doelgroep voor wie Frame Running een geschikte sport zou kunnen zijn. 

 

Jeugd
Sinds er in 2018 gestart is met de framerunningregeling heeft het aanbod in Nederland een vlucht genomen. Er zijn anno 2021 zo'n 40 verenigingen die deze sport voor kinderen aanbieden en dat vraagt om een nieuwe stap. In samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation wordt er gestreefd naar een competitie om ook deze sporters extra uitdaging te bieden in het beoefenen van Frame Running. Uitgangspunt is een regionale competitie waarbij er in deze (voorlopige) zes regio's één of meerdere wedstrijden/samenkomsten zijn. Wanneer de regiocompetitie start wordt gecommuniceerd op de kanalen van Frame Running Nederland en Dirk Kuyt Foundation.

Dit project is mede mogelijk dankzij een gift van: 

Logo IT4kids

 

 

 

Volwassenen
Door het geven van clinics kunnen atletiekverenigingen ondersteund worden in het opzetten van een Frame Running groep voor volwassenen. Ook wordt er een trainerscursus gegeven, worden atleten gestimuleerd om deel te nemen aan reguliere loopevenementen, wordt er een ‘maatjesproject’ opgezet, willen ze de bekendheid van Frame Running vergroten en hun samenwerking met de Atletiekunie voortzetten. 

De Dirk Kuyt Foundation ziet veel potentie in dit project en stimuleert dit dan ook graag. Met name het opzetten van Frame Running groepen voor volwassenen en de inclusie die wordt gezocht bij het maatjesproject worden door de Dirk Kuyt Foundation ondersteund. In de toekomst willen de twee stichtingen samen een regiocompetitie opzetten waarbij de atleten ook andere sporters uit de regio leren kennen, zowel op sportief als sociaal vlak. Kijk hier voor meer informatie en voor de mogelijkheden in jouw buurt.

Dit project is mede mogelijk dankzij een gift van:

zabawas

 

Foto's Frame Running Regiocompetitie - 3 september 2022 Naaldwijk

Dirk Kuyt Foundation Frame Running Regiocompetitie - 3 september 2022 Naaldwijk