Support aanvraag indienen voor evenement project start-up vervoer racerunning

Evenementen

Projecten

Start-up

Vervoer

Onder een evenement verstaan wij
een gebeurtenis één of meerdere dagen op één dezelfde locatie, denk aan een toernooi, competitiedag, sportdag.

Wanneer je een financiële ondersteuning wilt aanvragen voor jouw sportevenement voor (o.a.) mensen met een beperking of meer informatie wilt, druk dan op de bovenstaande knop!

Onder een project verstaan wij een gebeurtenis waarbij binnen een bepaalde tijd wordt toegewerkt naar een gesteld doel, meerdere dagen op één of verschillende locaties met verschillende deelnemers.

Wanneer je een financiële ondersteuning wilt aanvragen voor jouw sportproject voor (o.a.) mensen met een beperking of meer informatie wilt, druk dan op de bovenstaande knop!

Onder een start-up verstaan wij het opzetten van een structurele sportgelegenheid voor mensen met een beperking.

Wanneer jij een financiële aanvraag wilt indienen voor een start-up of
meer informatie wilt, druk dan op bovenstaande knop!

Onder vervoer verstaan wij het aanvragen van een bus met buschauffeur voor het verplaatsen van een groep sporters met een beperking (max.8 personen) naar een sportgelegenheid.

Voor meer informatie en het aanvragen van een rit, druk op bovenstaande knop!

Racerunning

Atletiekverenigingen kunnen met steun van de Dirk Kuyt Foundation, het Foppe Fonds en NSGK starten met racerunning binnen de vereniging. Zo kunnen kinderen met een beperking sporten samen met kinderen zonder beperking!

Voor meer informatie en het aanvragen van ondersteuning, druk op bovenstaande knop!